Νυχοκόπτης

6.65

Νυχοκόπτης μεταλλικός ανοξείδωτος


Περιγραφή

8 cm